VIKINGERNES NATUR- OG VANDSPORTS HUB


VISIONSPROJEKT under LOA’s kampagne “Strandlivets rum og rammer".


Visionen med projektet er at facilitere et nyt møde- og aktivitetssted ved Herslev Strand, som på tværs af generationer skal give både børn, unge, voksne og ældre muligheden for at danne engagerende fællesskaber, være fysisk aktive, lære om naturen og dyrelivet omkring Roskilde Fjord og i det hele taget opleve glæden og begejstringen ved at dyrke adskillige aktiviteter i det blå rum. Med projektet vil vi således give indbyggerne i Lejre Kommune og omegn samt gæster muligheden for at skabe nye oplevelser og rekreative aktiviteter ved, på og i vandet omkring Roskilde Fjord - netop der hvor vikingeslægten, Skjoldungerne, for godt 1.000 år siden boede, levede og brugte vandet dagligt.

 

Projektets arkitektoniske hovedgreb går på at udforme et projekt som naturligt indpasser sig i landskabet ved Herslev Havn. På det langstrakte byggefelt introduceres tre forskudte bygningsvolumener som danner rammerne om anlæggets nye faciliteter. Faciliteter som understøtter projektets vision, om at formidle naturen og dyrelivet omkring Roskilde Fjord og samtidigt skabe de bedste rammer til at dyrke aktiviteter ved og på vandet.

 

Hele anlægget står på pæle og er hævet over terrænet for at kunne stå imod oversvømmelse og forhøjet grundvand. De tre bygningsvolumener består af en opbevarings- og værkstedsbygning, en opholdsbygning og en omklædnings- og saunabygning. Imellem bygningerne er der indtænkt overdækket ophold og naturformidling. Den store hævede træterrasse, der forbinder de nære udearealer og bygningerne muliggør at aktiviteter frit kan udfolde sig både ude og inde.

 

Bygningernes tage er udformet som grønne tage og indpasser sig naturlig i landskabet og beplantningsbæltet syd for byggefeltet. De levende planter og blomster gavner og bidrager til øget biodiversitet på stedet. Facaderne er opført i træ, og vil blive sølvgrå over tid og falde naturligt ind i naturen ved Herslev Hav.


Projektet er udarbejdet i samarbejde med Lokale og Anlægsfonden, Lejre Vandsport, Nationalpark Skjoldungernes Land og en masse fantastiske workshopdeltagere.